Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cryoscope

Cryoscope เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดจุดเยือกแข็ง (freezing point) ของน้ำนม เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบว่ามีการปนน้ำหรือไม่
เพราะน้ำนมดิบมีของแข็งที่ละลายได้ (milk solid not fat) เช่น น้ำตาลแล็กโทส (
lactose) โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน ไม่ต่ำกว่า 8.2%
ทำให้จุดเยือกแข็ง (freezing point) ของน้ำนมต่ำกว่าน้ำบริสุทธิ์ (freezingp point depression) การเติมน้ำลงในน้ำนมจะทำให้จุดเยือกแข็งสูงขึ้นใกล้จุดเยือกแข็งของน้ำ น้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีควรมีค่าจุดเยือกแข็งระหว่าง -0.520 ถึง -0.525 องศาเซลเซียส

 

 (เข้าชม 623 ครั้ง)

สมัครสมาชิก