connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Halogen oven

Halogen oven เป็นตู้อบ (oven) ซึ่งใช้สำหรับอบ (baking) เพื่อทำให้อาหารสุกโดยใช้การแผ่รังสีความร้อนจากหลอด
แฮโลเจน (halogen) ซึ่งเป็นหลอดที่อาศัยการกำเนิดความร้อนโดยการให้กระแสไหลผ่านไส้หลอดที่ทำด้วยทังสเตนจนร้อน
แล้วเปล่งแสงออกมา ภายในหลอดบรรจุสารตระกูลแฮโลเจน ได้แก่ ไอโอดีน คลอรีน  โบรมีน และฟลูออรีน ลงในหลอดแก้ว
ที่ทำด้วควอทซ์

 (เข้าชม 945 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก