Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Halogen oven

Halogen oven เป็นตู้อบ (oven) ซึ่งใช้สำหรับอบ (baking) เพื่อทำให้อาหารสุกโดยใช้การแผ่รังสีความร้อนจากหลอด
แฮโลเจน (halogen) ซึ่งเป็นหลอดที่อาศัยการกำเนิดความร้อนโดยการให้กระแสไหลผ่านไส้หลอดที่ทำด้วยทังสเตนจนร้อน
แล้วเปล่งแสงออกมา ภายในหลอดบรรจุสารตระกูลแฮโลเจน ได้แก่ ไอโอดีน คลอรีน  โบรมีน และฟลูออรีน ลงในหลอดแก้ว
ที่ทำด้วควอทซ์

 (เข้าชม 945 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก