Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Alkaline treated starch / สตาร์ชดัดแปรด้วยด่าง

Alkaline treat starch เป็นสตาร์ชดัดแปร (modified starch) ชนิดหนึ่ง ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive)

 

การผลิต alkaline treat starch เป็นการทำให้สตาร์ซ เกิดเจลาติไนซ์ (gelatinization) ก่อน แล้วจึงมาทำปฏิกิริยากับด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) หรือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide) เพื่อให้เม็ดสตาร์ช (starch granule) พองตัว ปรับค่าพีเอช (pH) ให้เป็นกลาง ได้ค่าพีเอชสุดท้ายประมาณ 5.0-7.5 แล้วจึงนำไปทำแห้ง (dehydration) ด้วย drum drier หรือ spray drier

 

Alkaline treat starch เป็นสตาร์ชที่ละลายและให้ความหนืดได้กับน้ำเย็น (cold water soluble starch) จึงเหมาะกับกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำมาผสมกับน้ำที่อุณหภูมิห้องแล้วใช้ได้ทันที เช่น ซุป หรือซอสผง เป็นต้น

 

Reference

http://www.aaccnet.org/cerealchemistry/backissues/1994/71_618.pdf

 (เข้าชม 728 ครั้ง)

สมัครสมาชิก