Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Phytochemical / ไฟโตเคมิคอล หรือสารพฤษเคมี

phytochemical หมายถึงสารเคมีที่พบในพืช ตัวอย่าง เช่น(เข้าชม 624 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก