Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Block freezing

Block freezing เป็นรูปแบบการแช่เยือกแข็ง (freezing) โดยการนำอาหารมาวางเรียงในถาดโลหะ และเติมน้ำให้เต็มก่อนนำไปแช่เยือกแข็งในเครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) ซึ่งมักใช้ เครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่น (plate freezer) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนิยมใช้เพื่อการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (frozen seafood) เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และชิ้นส่วนไก่ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (value added product) เช่น นำไปชุปแป้งทอด หรือนำไปใช้ในร้านอาหารและภัตตาคาร(เข้าชม 715 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก