connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Extrusion test / การทดสอบแรงผลักดัน

การทดสอบแรงผลักดัน (extrusion test) วิธีทดสอบเนื้อสัมผัสอาหาร (texture analysis) โดยการใช้แรงกดหรืออัดตัวอย่างจนกระทั่งตัวอย่างเกิดการไหลผ่านช่อง 1 ช่อง หรือหลายช่องก็ได้ นิยมใช้วัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ประเภทของเหลวหนืด ผักผลไม้ เนยแข็ง เต้าหู้ วุ้น โยเกิร์ต ข้าวสุก หรือเจล (gel) โด (dough) จากสตาร์ซ (starch) หรือไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) รวมทั้งผลิตภัณฑ์พาสต้า (pasta)

 

Extrusion testExtrusion test

ที่มา http://www.stablemicrosystems.com.cn/cosmetic.htm

 

หัวกดแบบ extrusion มีลักษณะเป็นแผ่นแบน กดลงไปในภาชนะใส่ตัวอย่างทรงกระบอก โดยจะเรียกว่า forward extrusion เมื่อตัวอย่างไหลผ่านช่องไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง และเรียกว่า backward extrusion หากตัวอย่างไหลผ่านช่องไปในทิศทางตรงข้ามกับแรง โดยปกติจะกดลงไปที่ความลึกไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ของความลึกตัวอย่าง

ผลที่ได้บันทึกเป็นกราฟแรงกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือแรงกับเวลา(เข้าชม 1,497 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก