connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Oil crop / พืชน้ำมัน

พืชน้ำมัน (oil crop) เป็นพืชที่มีปริมาณน้ำมันสูง ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตน้ำมันพืช (vegetable oil)

1. น้ำมันจากส่วนผลของพืชยืนต้น

2. น้ำมันจากถั่วเมล็ดแห้ง (legume)

3. เมล็ด
  • ทานตะวัน: น้ำมันเมล็ดทานตะวัน (sunflower seed oil)
  • น้ำมันเมล็ดคำฝอย (safflower seed oil)
  • น้ำมันเมล็ดฝ้าย (cottonseed oil)
4.  อื่นๆ
  • ข้าว : น้ำมันรำข้าว (rice bran oil)
  • น้ำมันคาโนลา (canola oil)
  • น้ำมันข้าวโพด (corn oil)

 

 (เข้าชม 1,020 ครั้ง)

สมัครสมาชิก