connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Physical hazard / อันตรายทางกายภาพ

อ้นตรายทางกายภาพ

อัตรายทางกายภาพ (physical hazard) เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจปนเปื้อนมากับอาหาร และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ที่มาของอันตรายทางกายภาพ มาจากได้หลายแหล่ง เช่น

 • ปนมากับวัตถุดิบ
 • เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่มีคุณภาพต่ำ หรือออกแบบไม่ถูกสุขลักษณะ (hygienic designed equipment)
 • เกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างผลิต
 • เกิดจากข้อบกพร่องในการปฏิบัติของพนักงาน
 • ตัวอย่างอันตรายทางกายภาพที่มาจากแหล่งต่างๆ เช่น
 • โลหะ จาก สลัก เกลียว ลูกปืน สกรู ตะแกรง ใยโลหะ
 • แก้ว จาก โคมไฟ นาฬิกา เทอร์โมมิเตอร์ ฝาครอบเครื่องดักแมลง
 • เศษไม้ จาก โครงไม้ พาเลต
 • แมลง จากสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบอาหาร
 • ผม-ขน จากส่วนประกอบเนื้อสัตว์ พนักงาน เสื้อผ้า สัตว์กัดแทะ
 • ราและคราบเชื้อรา จากการสุขาภิบาลที่บกพร่อง
 • หนูและสิ่งขับถ่าย จากการควบคุมหนูที่บกพร่อง วัตถุดิบ ส่วนประกอบอาหาร
 • หมากฝรั่ง กระดาษห่อ จากความมักง่ายของพนักงาน
 • สิ่งสกปรก หิน จากวัตถุดิบ การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของพนักงาน
 • สะเก็ดสีจากเครื่องมือ สิ่งที่อยู่เหนือศีรษะบนเพดาน
 • เครื่องประดับ กระดุม จากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของพนักงาน
 • เศษบุหรี่ จากความมักง่ายของพนักงาน
 • พลาสเตอร์ปิดแผล จากความมักง่ายของพนักงาน
 • ปลอกปากกา จากความมักง่ายของพนักงาน
 • เข็มฉีดยา ติดค้างจากการฉีดยา
 • ขนสัตว์ จากการสุขาภิบาลที่บกพร่อง การควบคุมสัตว์ไม่ดีพอ
 • น้ำมันหล่อลื่น จากการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร
 • ปะเก็นยาง จากการซ่อม


(เข้าชม 2,364 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก