connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mixing tank / ถังผสม

ถังผสม (mixing tank) หมายถึงถังที่ใช้สำหรับการผสม (mixing) อาหาร ภายในถังติดตั้งใบกวน (agitator)

ถังผสม เป็นอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่ใช้อย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่ม ซอส เพื่อการผสม (mixing) ให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

ถังผสมต้องออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ (hygienic designed equipment)

 (เข้าชม 862 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก