Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Magnetic mixer

อาจเรียกว่า magnetic stirrer ใช้ในการละลายสาร หรือผสมสารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน อาจมีการเพิ่มอุณหภูมิของสารละลาย
ให้สูงขึ้น เพื่อช่วยให้ละลายได้เร็วขึ้น

 

 

 (เข้าชม 606 ครั้ง)

สมัครสมาชิก