Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pepperoni / เปปเปอโรนี

เปปเปอโรนี (pepperoni) เป็นไส้กรอก (sausage) ชนิดแห้ง (dry sausage) ที่ผลิตจากเนื้อหมู  เนื้อวัว  หรือ  เนื้อสัตว์อื่นผสมด้วย
มันแข็ง หั่นเป็นชิ้นเล็ก ปรุงรสด้วยเกลือป ราปิกา (paprika) และเครื่องเทศอื่น และใช้เกลือไนไทรต์ (nitrite) เพื่อทำให้เกิดสีแดง

กรรมวิธีการผลิต

กรรมวิธีการผลิตเปปเปอโรนีเริ่มจากการบดเนื้อสัตว์แล้วผสมด้วยเครื่องปรุงรส บรรจุใส่ในไส้ (casing) ปล่อยให้เกิดการหมักเพื่อให้เกิด
กรดแล็กทิก (
lactic acid fermentation) อาจมีการรมควัน (smoking) หลังจากนั้นจึงทำแห้ง (
dehydration) ด้วยการผึ่งลม หรือ อบแห้ง
ด้วยเครื่องทำแห้ง (
drier) เพื่อลดความชื้น

เปปเปอโรนีเป็นการถนอมอาหาร ด้วยเทคนิคผสมผสาน (hurdle technology) เป็นอาหารกึ่งแห้ง (intermediat moisture food) มีความชื้นปานกลาง มีค่า water activity ระหว่าง 0.85-0.9  มีค่า pH 4.7-4.8

 

 การบริโภคและการใช้ประโยชน์

เปปเปอโรนี มีรสเปรี้ยว เนื้อแน่น แห้ง เก็บรักษาได้นาน เมื่อบริโภค จะหั่น หรือฝานเป็นชิ้นบาง ใช้วางบนหน้า พิซซ่า ขนมปัง(เข้าชม 808 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก