Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Salting in

salting in หมายถึง การทำให้โปรตีนละลายในน้ำได้ดีขึ้น โดยการใช้เกลือที่มีความเข้มข้นต่ำ

 (เข้าชม 823 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก