connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Endocarp / เอนโดคาร์ป

เอนโดคาร์ป (endocarp) หมายถึงส่วนของเนื้อเยื่อพืช ที่เป็นส่วนของผลไม้ และเป็นส่วนหนึ่งของเพอริคาร์ป (pericarp) เอนโดคาร์ปเป็นเนื้อเยื่อชั้นในสุดของเปลือก เป็นส่วนด้านในที่ติดกับเมล็ด เนื้อเยื่อชั้นนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของผลไม้ บางชนิดชั้นนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อผลไม้ เช่น เนื้อแตงโม และแตงกวา เป็นต้น

endocarp(เข้าชม 1,243 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก