Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fumaric acid

กรดฟูมาริก (fumaric acid) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) (INS 297) ชื่ออื่นคือ

- Trans-butenedioic acid

- Trans-1,2-ethylene dicarboxylic acid

กลุ่มหน้าที่

- ปรับความเป็นกรด

 

อาหาร

 ปริมาณที่ใช้

แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

- 3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่งครีมพาสเจอไรซ์ ครีมสเตอริไลซ์ ครีมยูเอชที วิปปิ้งครีม และครีมไขมันต่ำ

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผสมน้ำมัน (อิมัลชัน) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้งขนมหวานทำนองนี้

- ปริมาณที่เหมาะสม

ไอศกรีม

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่งขนมหวานจากผลไม้ เป็นต้น ยกเว้นแยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

- ปริมาณที่เหมาะสม

พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆ ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผักแห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง เป็นต้น ยกเว้นกรรมวิธีเยือกแข็งและ
หมักดอง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช แป้งสำหรับชุบอาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด

- ปริมาณที่เหมาะสม

สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ยกเว้นสัตว์น้ำสดและสัตว์น้ำเยือกแข็ง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว และไข่เยือกแข็ง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด

- ปริมาณที่เหมาะสม

อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- ปริมาณที่เหมาะสม

เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำผักผลไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช

- ปริมาณที่เหมาะสม(เข้าชม 719 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก