Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cooking extruder

คุกกิ้งเอกซ์ทรูเดอร์ (cooking extruder) หมายถึง เอกซ์ทรูเดอร์ (extruder) ที่มีการให้ความร้อนแก่วัตุดิบระหว่างกระบวนการ ผ่านทางบาร์เรล ซึ่งหุ้มด้วยแจ๊กเก็ตไอน้ำ (steam jacket) หรือแรงเฉือนภายในเครื่อง(เข้าชม 722 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก