Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Plate evaporator

Plate evaporator หรือ plate heat evaporator คือเครื่องระเหย (evaporator) มีส่วนประกอบสำคัญคือ plate heat exchanger

เครื่องระเหยประเภทนี้มีข้อจำกัดในการใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีของชิ้นของแข็ง ได้แก่

   

 

 

 

References

http://www.alfalaval.com/solution-finder/products/alfa-vap/Documents/alfavap.pdf

 (เข้าชม 1,079 ครั้ง)

สมัครสมาชิก