Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dextrose anhydrous

Dextrose anhydrous คือ dextrose ซึ่งเป็นผลึกบริสุทธิ์ ของ D-glucose ที่ผลิตจากน้ำเชื่อมกลูโคส (glucose syrup) ที่มีค่า Dextrose Equivalent (DE) สูง ด้วยการตกผลึก (crystallization) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส(เข้าชม 745 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก