Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาเสือพ่นน้ำ / Common Archer Fish

ปลาเสือพ่นน้ำ (Common Archer Fish) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Toxotes chatareus

ลักษณะทั่วไป

ปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็ก

  • มีลำตัวป้อมสั้นและแบนข้าง พื้นลำตัวสีเงินแซมเหลือง บริเวณท้องมีสีขาวเงิน มีแถบสีดำขนาดใหญ่พาดขวางลำตัว     5-6 แถบ ปากมีขนาดใหญ่และเฉียงขึ้นข้างบน ดวงตากลมโต และอยู่ค่อนไปทางสันหลังกลับกลอกไปมาได้
  • สีของครีบหลังและครีบก้นเป็นสีส้มอมเหลือง ขอบครีบเป็นสีดำ ครีบหลังส่วนหน้ามีก้านครีบแข็ง
  • นิสัย ปลาเสือมีความสามารถพิเศษอยู่สองประการ คือ สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่เหนือน้ำได้เป็นระยะห่าง 3-5 ฟุต    และอีกประการหนึ่ง คือ สามารถพ่นน้ำได้สูงถึง 1.5 เมตร จากผิวน้ำ พ่นน้ำได้โดยแรงดันอย่างรวดเร็วของแผ่นปิดเหงือกกับช่องเล็กๆ ใต้เพดานปาก เพื่อให้เหยื่อตกลงมาและจับกินได้ เป็นปลาที่ก้าวร้าว ชอบอยู่รวมเป็นฝูง และลอยตัวอยู่ผิวน้ำ เพื่อคอยจับแมลงผิวน้ำกิน
  • อาหาร แมลงน้ำ ลูกกุ้ง ลูกปลา ลูกน้ำ แมลงที่บินอยู่เหนือผิวน้ำ

 

ขนาด มีความยาวลำตัวประมาณ 10-15 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : ประเทศไทย อยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึงที่มีทางเชื่อมติดต่อกับแม่น้ำและตามบริเวณปากแม่น้ำพบได้ ทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย

ประโยชน์ : ปลาเสือพ่นน้ำเนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 725 ครั้ง)

สมัครสมาชิก