connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปลาเก๋า / Grouper

ปลาเก๋า (grouper) หรือปลากะรัง เป็นปลาทะเลอยู่ใน วงศ์ Serranidaeเป็น ปลากระดูกแข็ง ที่มีอยู่หลายชนิด มี ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

แหล่งอาศัย

ปลาเก๋า อาศัยอยู่ตามแถบชายฝั่งหน้าดิน ที่ก้นทะเลและบริเวณที่มีเกาะแก่งหินกองใต้น้ำและหินปะการัง โดยทั่วไปบางครั้งเข้ามาอาศัยปากแม่น้ำเพื่อหาอาหาร อาศัยในแถบโซนร้อนและอบอุ่น มีนิสัยไม่ชอบอยู่ร่วมกับฝูง กินปลาเล็ก ตลอดจนสัตว์น้ำอื่นๆเป็นอาหารเลี้ยงง่าย อดทน แข็งแรง และเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและในกระชัง

การใช้ประโยชน์

ปลาเก๋า เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื้อมีรสดี มีผู้นิยมบริโภคมากโดยเฉพาะในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดการค้าของสิงคโปร์ นิยมปลาที่มีขนาดน้ำหนัก 600-900 กรัม ปลากะรัง หรือ ปลาเก๋าที่นิยมบริโภค ได้แก่

  • ปลาเก๋าดอกหางตัด (AREOLATED GROUPER)
  • ปลาเก๋าแดง (RED-BANDED GROUPER)
  • ปลาเก๋าจุดน้ำตาล หรืออาจเรียกว่า ปลากะรังปากแม่น้ำ หรืออาจเรียกว่า ปลาตุ๊กแก (GREASY GROUPER)
  • ปลาเก๋าบั้งแฉก (YELLOW GROUPER)
  • ปลาเก๋าหางซ้อน (BLEEKER'S GROUPER)


(เข้าชม 868 ครั้ง)

สมัครสมาชิก