Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Rotary retort / หม้อฆ่าเชื้อแบบหมุน

หม้อฆ่าเชื้อแบบหมุน (rotary retort)  เป็นหม้อฆ่าเชื้อ (retort) ภายใต้ความดัน ที่ภายในมีกลไกการหมุนของกระป๋อง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิท  เพื่อเร่งการถ่ายเทความร้อน ทำให้มีการเคลื่อนที่ของอาหารภายในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการฆ่าเชื้อ ช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อ  ทำให้อาหารมีคุณภาพดีขึ้น ลดการไหลของอาหารในบริเวณที่ติดกับภาชนะ เหมาะกับอาหารเหลวที่ข้นหนืด เช่น น้ำกะทิที่ปรับความข้นหนืด ซอส ซุป เป็นต้น(เข้าชม 638 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก