connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Methlylene blue reduction test

เมทิลีนบลูรีดักชันเทสต์ เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำนม เพราะปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำนม
จะทำให้สีของน้ำยาเมทิลีนบลูเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา  หลังจากที่เติมน้ำยานั้นลงไปในตัวอย่างน้ำนม และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
การอ่านผล ให้อ่านผลครั้งแรก หลังจากเติมน้ำยาไปแล้วครึ่งชั่วโมง และอ่านผลหลังจากนั้นทุกๆ ชั่วโมง จนถึง 6 ชั่วโมง

ตัวอย่างน้ำนมดิบที่มีจุลินทรีย์มากจะเปลี่ยนสีของน้ำยาจากสีฟ้าอมเขียวเป็นสีขาว ทำให้สามารถแบ่งเกรดของน้ำนมได้

 (เข้าชม 168 ครั้ง)

สมัครสมาชิก