Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Methlylene blue reduction test

เมทิลีนบลูรีดักชันเทสต์ เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำนม เพราะปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำนม
จะทำให้สีของน้ำยาเมทิลีนบลูเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา  หลังจากที่เติมน้ำยานั้นลงไปในตัวอย่างน้ำนม และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
การอ่านผล ให้อ่านผลครั้งแรก หลังจากเติมน้ำยาไปแล้วครึ่งชั่วโมง และอ่านผลหลังจากนั้นทุกๆ ชั่วโมง จนถึง 6 ชั่วโมง

ตัวอย่างน้ำนมดิบที่มีจุลินทรีย์มากจะเปลี่ยนสีของน้ำยาจากสีฟ้าอมเขียวเป็นสีขาว ทำให้สามารถแบ่งเกรดของน้ำนมได้

 (เข้าชม 168 ครั้ง)

สมัครสมาชิก