connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Acrolein / แอโครลีน

แอโครลีน (acrolein)  เป็นสารระเหยที่เกิดจากการสลายตัวของกลีเซอรอลในโมเลกุลของน้ำมันหรือไขมันเมื่อได้รับความร้อนสูงเกินไป มีกลิ่นคาวปลา ส่งผลให้น้ำมันมีกลิ่นผิดปกติ(เข้าชม 80 ครั้ง)

สมัครสมาชิก