connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Choline / โคลีน

โคลีน เป็นแอมิโนแอลกอฮอล์ ที่จัดเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่ง อยู่ในกลุ่มวิตามินบีรวมที่จำเป็นต่อร่างกาย ละลายได้ดีในน้ำ     ร่างกายสังเคราะห์ได้เอง ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทและเมแทบอลิซึมของไขมัน และมีหน้าที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด เช่น เลซิทินและสฟิงโกไมอีลิน และยังพบได้ในแอซีทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อกระแสประสาท (neurotransmitter) โคลีนพบมากในไข่แดง ตับวัว และเนื้อสัตว์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก