Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fungicide / ฟังจิไซด์

ฟังจิไซด์ เป็นสารเคมีที่ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญของรา(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก