Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Heterocyclic aromatic amine / เฮเทอโรไซคลิกแอโรแมติกเอมีน

เฮเทอโรไซคลิกแอโรแมติกเอมีน คือ เฮเทอโรไซคลิกเอมีนที่โครงสร้างโมเลกุลมีวงแหวน สารนี้จะเกิดขึ้นเมื่อปิ้ง-ย่าง-เผา อาหารประเภทเนื้อสัตว์และเนื้อปลาจนไหม้เกรียม สารนี้เป็นสารก่อกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก