Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hydration / ไฮเดรชัน

ไฮเดรชัน คือกระบวนการเติมน้ำลงในอาหารแห้ง เพื่อให้อาหารมีน้ำมากขึ้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก