Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lactalbumin / แล็กทาลบูมิน

แล็กทาลบูมิน เป็นโปรตีนในน้ำนม ซึ่งตกตะกอนได้จากเวย์ที่ค่าพีเอช 5.2 และทำให้เกิดการเสียสภาพธรรมชาติด้วยความร้อน ใช้เป็นแหล่งของโปรตีนเมื่อต้องการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก