Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Limonene / ลิโมนีน

ลิโมนีน เป็นมอโนเทอร์พีนอยด์ชนิดหนึ่ง มีกลิ่นคล้ายมะนาว พบอยู่ในผลไม้ตระกูลส้ม ทั้งในน้ำส้มและน้ำมันหอมระเหยจากส้ม(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก