Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Marshmallow / มาร์ชแมลโลว์

มาร์ชแมลโลว์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยไข่ขาวที่ตีให้ขื้นฟู แล้วเติมน้ำตาลกลูโคส หรือน้ำเชื่อมข้าวโพด และเจลาติน ทำให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก