connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Meal-on-wheel

เป็นการเตรียมอาหารและนำไปส่งให้คนชรา คนพิการ หรือผู้สูงอายุซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงที่พักอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก