Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Miscella / มิสเซลลา

มิสเซลลา เป็นส่วนผสมของตัวทำละลายและน้ำมันที่สกัดได้ออกมาจากเมล็ดพืชด้วยตัวทำละลาย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก