Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Packaging / บรรจุภัณฑ์

คือบรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก