Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sanitation / แซนิเทชัน หรือการมีสุขอนามัยที่ดี

แซนิเทชัน หรือการมีสุขอนามัยที่ดี หมายถึงการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก