Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Smoking point / จุดเกิดควัน

จุดเกิดควัน คืออุณหภูมิที่ทำให้ไขมันหรือน้ำมันเริ่มเกิดควัน น้ำมัมที่ใช้ทอดอาหารที่ดีควรมีจุดเกิดควันสูง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก