Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Density gradient column

Density gradient column เป็นเครื่องมือวัดความหนาแน่น (density) ของวัสดุ ที่เป็นของแข็ง

หลักการ

หลักการทำงานของ Density gradient column อาศัยหลักการพยุงตัว และการเคลื่อนที่ของวัสดุในของเหลวที่มีความหนาแน่นคงที่ ประกอบด้วยท่อใสบรรจุของเหลว เช่น โทลูอีน สารละลายโซเดียมโบรไมด์ แอลกอฮอล์ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความหนาแน่นคงที่ เมื่อปล่อยวัสดุลงไปในท่อ วัสดุจะเคลื่อนที่ลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก

วัสดุที่ใช้วัดความหนาแน่นด้วยวิธีนี้จะต้องไม่ดูดซับของเหลว ไม่เปลี่ยนแปลงปริมาต เช่น แตกหัก พองตัว ระหว่างการวัดค่า

ก่อนทำการวัดค่า

 (เข้าชม 225 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก