connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

metal detecting / การตรวจจับโลหะ

การตรวจจับโลหะ (metal detecting) เป็นขั้นตอนการตรวจหาเพื่อจับและแยกโลหะออกจากอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตราย (food harzard) แก่ผู้บริโภค โลหะในอาหารอาจปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร การตรวจจับโลหะสามารถทำได้โดย เครื่องตรวจจับโลหะ (metal detector)(เข้าชม 3 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก