connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

bottle filling / การบรรจุขวด

การบรรจุขวด (bottle filling) คือการเติมผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักเป็นอาหารเหลว เช่น เครื่องดื่ม ซอส ลงในขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก การบรรจุขวดอาจทำโดยใช้แรงงานคน หรือใช้เครื่องบรรจุ (filling machine)(เข้าชม 3 ครั้ง)

สมัครสมาชิก