connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Co-Extrution Film

 

 

Co-Extrution Film คือฟิล์มพลาสติก (plastic film) ที่ผลิตจากพอลิเมอร์หลายชนิดร่วมกัน โดยใช้ความร้อนเป็นตัวประสานให้ได้ฟิล์มที่เป็นเนื้อเดียวกัน นำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging material) นำไปขึ้นรูปได้ (thermoforming) ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ประเภท flexible packaging เช่น รีทอร์ทเพาซ์ (retort pouch) บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสุญญากาศ ( vacuum packaging)

พอลิเมอร์ที่สามารถนำมาใช้ผลิตร่วมกับ Co-Extrution Film

สมบัติที่สำคัญของ Co-Extrution Film

  • ฟิล์มมีความใส เรียบสม่ำเสมอ แข็งแรง
  • ตัดปัญหาการหลุดลอกแยกชั้นของฟิล์ม
  • สามารถยืดอายุการเก็บรักษา (shelf life) ของผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น
  • ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน (oxygen barrier) ความชื้น
  • ป้องกันการปนเปื้อน (contamination) จากจุลินทรีย์และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้ดี
  • ป้องกันการระเหยของกลิ่นและน้ำมัน (aroma barrier)
  • ทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่างของสินค้าได้ดี
  • สามารถทนอุณหภูมิความเย็นได้ถึง -40°C และความร้อนถึง 130°C

References

 http://www.expressplaspack.com/v16/index.php/th/component/content/article/23

 (เข้าชม 4 ครั้ง)

สมัครสมาชิก