connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

resolution / ความละเอียด

เรียบเรียงโดย:

ความละเอียด (resolution) คือ ค่าการเพิ่มขึ้นของอินพุตที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าเอาต์พุต โดยพิจารณาในช่วงเอาต์พุตหลังช่วงเทรชโฮลด์ (threshold) ค่าความละเอียดเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเครื่องมือวัด(instrument) หรือทรานสดิวเซอร์ (transducer) ที่ใช้สำหรับอธิบายการเกิดบริเวณไร้การตอบสนอง (dead zone/dead band) เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินพุตของทรานสดิวเซอร์หรือเครื่องมือวัด 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก