Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

zero absolute temperature / อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์

เรียบเรียงโดย:

อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ (zero absolute temperature) คือ ที่อุณหภูมิ 0 K หรือ -273.15oC ซึ่งเป็นอุณหภูมิ (temperature) ที่อิเลคตรอนของสสารหยุดนิ่ง ไม่เกิดการสั่นหรือการเคลื่อนที่ใด ๆ จึงไม่มีการปลดปล่อยพลังงานการแผ่รังสีความร้อน (thermal radiation) ใด ๆ ออกจากวัตถุ

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก