Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

RVDT / ทรานสดิวเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่แบบเชิงมุม

เรียบเรียงโดย:

ทรานสดิวเซอร์วัดระยะการเคลื่อนที่แบบเชิงมุม (Rotary Variable Differential Transformer; RVDT)  เป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ (passive transducers) ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยว เช่นเดียวกับ LVDT โดย RVDT ให้แรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตเป็นแบบเชิงมุม ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ของแกนหมุนหรือองศาการหมุนของแกน ลักษณะโครงสร้างของ RVDT แสดงดังรูป

 

 โครงสร้างของ RVDT

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

        

 รูปแบบของ RVTD

(ที่มา: www.directindustry.com เเละ www.sensores-de-medida.es)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

        : http://www.directindustry.com/prod/measurement-specialties/rvdt-displacement-transducers-9250-46987.html

        : http://www.sensores-de-medida.es/sensing_sl/SENSORES-Y-TRANSDUCTORES_35/Sensores-de-%C3%A1ngulo-y-rotaci%C3%B3n_39/Sensores-de-%C3%A1ngulo-inductivos-RVDT_44/(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก