Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Radar level sensor / เซนเซอร์วัดระดับแบบเรดาร์

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับแบบเรดาร์ (radar level sensor) เป็นเซนเซอร์ (sensor) ใช้วัดระดับวิธีใหม่ที่สุดในปัจจุบัน สัญญาณเรดาร์ที่ส่งออกมาจากเสาอากาศจะไปสะท้อนกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์และสะท้อนกลับมายังตัวรับอีกครั้งเป็นช่วงระยะเวลา (t) ระดับและปริมาตรของของเหลวที่บรรจุภายในถังสามารถคำนวณได้จากช่วงระยะเวลา (t) และระยะเวลาการเดินทางของคลื่นไมโครเวฟในอากาศ/ก๊าซ ที่ทราบค่า เสาอากาศซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของถังบรรจุต้องเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ โดยต้องหลีกเลี่ยงการออกแบบรูปทรงที่เป็นโดม จุดอับ ช่องว่าง หรือร่องในพื้นที่ของผลิตภัณฑ์

 

 

รูปที่ 1 หลักการทำงานของเครื่องมือวัดระดับแบบเรดาร์ 

(ที่มา: EHEDG Guidelines Vol. 1: นวภัทรา และ ทวีพล, 2556)

 

 

ที่มา: EHEDG Guidelines Vol.1(นวภัทรา และ ทวีพล, 2556)

      (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก