Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Antifogs

สารป้องกันการเกิดไอน้ำ (antifogs) เป็นสารที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารสด อาหารสดที่ต้องผ่าน microwave ฟิล์มที่ใช้หุ้มอาหารเพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำ

ทำให้ผู้บริโภคเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้น ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผัก เพราะช่วยลดความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของการเจริญของจุลินทรีย์(เข้าชม 390 ครั้ง)

สมัครสมาชิก