Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pulque

Pulque เป็นเครื่องดื่มประจำชาติของประเทศเม็กซิโก มีลักษณะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สีขาว ข้น มีรสเปรี้ยว ทำจากน้ำคั้น
จากพืช Agave 2 ชนิด คือ Agave atrovirens หรือ Agave americans

Pulque ที่ผลิตได้อาจนำมาทำให้มีรสหวานโดยการเติมน้ำผึ้งหรือน้ำผลไม้ หรือนำมากลั่นเพื่อให้ได้เครื่องดื่มเตกิลา

จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการหมัก Pulque คือ แบคทีเรียพวกแล็กทิก 2 ชนิด ได้แก่ Lactobacillus และ Leuconostoc และยีสต์
Saccharomyces cabajali โดยยีสต์จะเป็นตัวผลิตแอลกอฮอล์ สำหรับ Lactobacillus จะเกี่ยวข้องกับการผลิตกรดแล็กทิก และ
Leuconostoc จะทำให้เบียร์ที่ได้ข้น

 (เข้าชม 336 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก