Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Basic food

คือกลุ่มอาหารหลักที่ควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน เช่น ไข่ น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้ง ธัญชาติ น้ำมัน ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก