Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bioaccumulation

การสะสมสารปนเปื้อนในเนื้อเยื่อของสิ่งที่มีชีวิต ทำให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในห่วงโซ่อาหาร (food chain)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก