Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Calorie free

คืออาหารที่ให้พลังงานน้อยกว่า 5 แคลอรี ต่อการบริโภคแต่ละครั้ง หรือหนึ่งหน่วยบริโภค ใช้กับฉลากโภชนาการสำหรับอาหารลดความอ้วนที่ให้พลังงานต่ำ(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก