Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Central obesity

ภาวะที่ร่างกายมีไขมันมากเกินไป จึงสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องและรอบๆ ลำตัว(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก