Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Elephant yam

เป็นพืชที่นำรากมาบริโภคได้ อาจเรียกว่า คอนยัก (Konjac) ในประเทศญี่ปุ่นนำไปผลิตเป็น คอนยากุ (Konjaku หรือ Kon-nyaku) ซึ่งเป็นสารประกอบกลูโคแมนแนน ใช้ประโยชน์เป็นกัมชนิดหนึ่งที่ไม่ให้พลังงาน จัดเป็นเส้นใยอาหารที่ละลายในน้ำได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก