Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flour improver

เป็นสารที่เติมลงในแป้งเพื่อปรับปรุงให้มีสี หรือสมบัติในการอบดีขึ้น เช่น เติมกรดแอสคอร์บิกซึ่งเป็นออกซิไดซิงเอเจนต์ลงในแป้งสาลี หรือเติมคลอรีนไดออกไซด์เพื่อฟอกสีแป้งให้สีขาวขึ้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก